Bài đăng

Khóa đào tạo dành cho các cấp quản lý - lãnh đạo doanh nghiệp

Hình ảnh
KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂ NG ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO Động viên nhân viên luôn là một thách thức lớn đối với nhà lãnh đạo và đội ngũ quản lý cấp trung trong doanh nghiệp . Hiện nay có đến 90% các nhà quản lý tại VN còn chưa được trang bị các kỹ năng cần thiết này. Nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên, xây dựng đội ngũ gắn kết, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, càng trở nên quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp. Khóa đào tạo giúp các nhà quản lý thực hành các kỹ năng cần thiết để thúc đẩy đội ngũ nhân viên làm việc tích cực, nhằm mang lại sự thỏa mãn cho nhân viên và gia tăng năng suất lao động.  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO -        Cán bộ quản lý các phòng ban, bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp. -        Đội ngũ nhân sự thuộc mọi loại hình doanh nghiệp. -       Và mọi người quan tâm đến việc hoàn thiện các kỹ năng quản lý để thăng tiến trong sự nghiệp.   NỘI DUNG KHÓA